Visionsbild

Brända Tomten

En arkitektonisk visionsbild för så kallade Brända tomten i Klippan, Göteborg. Tomten var när bilden gjordes en stor öppen grusyta och denna bild är ett hjälpmedel i planering hur detta område ska utvecklas.

 

Bilden är gjord på beställning av MinnyMind arkitekter och Klippan Kulturfastigheter. Vill man veta mer i detalj om det planerade bygget och hur det går kan man läsa vidare på stadsbyggnadskontorets hemsida. Länk kommer.